VEDENIE SPOLOČNOSTI ELISIA s.r.o.

štatutárni zástupcovia spoločnosti ELISIA s.r.o., realizátora a developera projektu Kráľova Hora.

Ing. BLANKA FEČ VARGOVÁ

Ing. BLANKA FEČ VARGOVÁ tri roky po skončení vysokoškolského štúdia ekonómie založila svoju prvú obchodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberala obchodovaním s nehnuteľnosťami a ekonomikou investičných projektov v okolí Prešova. Počas rodičovskej dovolenky založila obchodnú spoločnosť ELISIA s dvomi divíziami - jedna sa zaoberala predajom nástrojov pre stomatológov, v druhej je autorkou a majiteľkou obchodnej značky LEADER CONTRACT - bývanie pre mladých.

V roku 2007 zvíťazila v súťaži Podnikateľka roka v kategórii Začínajúca podnikateľka. V roku 2016 sa stala finalistkou SLOVENKY ROKA v kategorii Biznis a Manažment.

Obchodovaniu s nehnuteľnosťami a developerstvom sa zaoberá celú svoju profesionálnu kariéru od roku 2007.

Ing. BLANKA FEČ VARGOVÁ je spolurealizátorkou mnohých Prešovských developerských projektov.

Je zakladateľkou a riaditeľkou regionálneho strediska TOP Centra podnikateliek "VÝCHOD", spoluautorkou a odborným garantom viacerých programov na pomoc podnikaniu žien na východnom Slovensku.


Ing. Branko Benko, MBA

Ing. Branko Benko MBA po vyštudovaní technickej univerzity v Košiciach v odbore procesný inžinier pokračoval v štúdiu na University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, USA, kde získal titul MBA v štúdijnom odbore Medzinárodný obchod a riadenie podniku a financií.
Zároveň začal  pracovať  ako osobný asistent predsedu predstavenstva a zakladateľa firmy Heidrick & Struggles International,Inc.

Po návrate na Slovensko v roku 2004 pôsobil ako výrobný riaditeľ v spoločnosti Artweger, s.r.o. v Prešove.

Od roku 2007 Ing. Branko Benko, MBA pôsobil na manažérskej pozícií v nadnárodnej spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov. Najprv ako manažér priemyselného inžinierstva a neskôr ako manažér údržby a správy majetku.

V roku 2011 sa stal predsedom predstavenstva v IPZ a.s., Priemyselný park Záborske pri Prešove.

V roku 2012 pôsobil na pozícii Prednostu mestského úradu na mestskom úrade v Prešove.

Posledné 4 roky svojej profesionálnej kariéry strávil ako generálny manažér Handball team TATRAN Prešov v Prešove.

Hovorí anglickým jazykom na profesionálnej úrovni a jeho záľubami sú počítače, šport a cestovanie.